เข้าร่วมโครงการของ กทม.
         
               โดยกรุงเทพมหานคร มีโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย" ได้ยืนหนังสือขอใช้บริการสถานที่พร้อมครูฝึกสอนมาทางสโมสรให้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ทางสโมสรได้เข้าร่วมกับโครงการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนกทม.ได้ว่ายน้ำเป็นและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้  
         
   
 
         
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 53