Ball Room Dance
         
         การลีลาศ เป็นการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งชายและหญิง และทุกกลุ่มวัย เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างบุคลิกลักษณะ ให้สง่างามในการเคลื่อนไหวอีกทั้งเป็นกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เป็นเครื่องมือทางสังคม ที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา คลายความตึงเครียด ทั้งร่างกายและจิตใจได้ดี หรือจะใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการก็ได้ ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพเช่นกัน    
           
             
             
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 47