About Us


ประวัติความเป็นมา สโมสรภัทราสปอร์ตคลับ เริ่มเปิดให้บริการปลายปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน โดยมีส่วนให้บริการExercise Room พร้อมอุปกรณ์ เช่น Free Weight, Machine, Treadmill, Bike, TRX, Boxing เป็นต้น ซึ่งควบคุมการออกกำลังกายโดยครูฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถ สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย, ทำ Personal Trainer, Fitness Test, Cardiorespiratory system Test, Flexibility Test, Strength Test, Endurance Test
มี Sauna and Steam Room พร้อมให้บริการ, ห้องสำหรับ Exercise Class ขนาดใหญ่ โดยมีโปรแกรมฝึก อาทิเช่น Yoga, Pilates, Body Exercise, Gym Ball, Aerobic Dance, Step Aerobic, Ballroom Dance
สระว่ายน้ำขนาด 12.5x25 เมตร ความลึก1.10 เมตรถึง 1.60 เมตร พร้อมสระขนาดเล็กสำหรับเด็กเล็ก โดยมีการเรียนการสอนว่ายน้ำเป็นคอร์สพิเศษ ตัวต่อตัว จนถึงเป็นกลุ่ม 5 คน หรือเรียนเป็นรายชั่วโมง และมีคอร์สกลุ่มเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เปิดต่อเนื่องทั้งปี (คอร์สกลุ่มจันทร์ถึงศุกร์เปิดช่วงปิดเทอม) โดยใช้คณะครูสอนจาก YMCA และศิริสุข ประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ
กิจกรรมสำหรับเยาวชน เช่นค่ายเยาวชน AFS, Day Camp, สอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนอนุบาลและประถม 6 โรงเรียน, สอนว่ายน้ำให้โรงเรียนประถมในโครงการของกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน, จัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภายในตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน, โครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด
   
         
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 2