Endurance
         
            ความต่อเนื่องหรือการทำงานซ้ำๆของกล้ามเนื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แสดงถึงความสมรรถภาพด้านความอดทนของกล้ามเนื้อ การทดสอบที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆและทำได้ง่าย คือ การ Sit-up    
       
         
         
         
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 33