Fat Lost
       
    หลักสำคัญในการลดไขมันส่วนเกินในร่างกายคือ
    
   
            1. การควบคุมอาหาร (DIET) เพื่อลดปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับ    
            2. การออกกำลังกาย (EXERCISE) เพื่อเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่ในแต่และวันให้มากขึ้น    
            3. การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้ผลจากการลดไขมันคงอยู่ตลอดไป    
         
         
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 24