Flexibility
         
             เป็นการประเมินความยืดหยุ่นของข้อต่อ รวมทั้งกล้ามเนื้อ และเอ็นที่อยู่รอบๆ โดยใช้เครื่องมือวัดความอ่อนตัว (Flexibilimeter)ที่สามารถอ่านค่าบวกและลบได้ โดยวิธีนั่งงอตัวไปข้างหน้า พร้อมกับเหยียดแขนทั้ง 2 ข้างตรงไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด (Sit and reach test) อีกวิธีหนึ่งคือ การแตะมือด้านหลัง (Shoulder girdle flexibility test) ผู้ที่มีความอ่อนตัวน้อย จะมีโอกาสบาดเจ็บจากการทำงานหรือออกกำลังกายสูงกว่าผู้ที่มีความอ่อนตัวดี    
       
       
         
         
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 31