Pilates
         
        พิลาทิส เป็นระบบการออกกำลังกายที่ถูกพัฒนาขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เดิมถูกคิดค้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดย โจเซฟ พิลาทิส ในประเทศเยอรมนี หลังจากสงคราม, พิลาทิส ถูกปรับเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายในสหรัฐอเมริกา ที่เหมาะสมทุกกลุ่มอายุ ด้วยประโยชน์ที่หลากหลาย ในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อที่สมบูรณ์
 
     
             
             
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 41