Sports Specific
         
        ในการออกกำลังกายหรือการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด เป็นเหตุให้หลักการการใช้พลังงานแบบหนักหน่วง แบบการใช้ออกซิเจน หรือระดับการใช้พลังงานที่แตกต่างกันออกไปมีความสำคัญมาก  ซึ่งรูปแบบการฝึกซ้อมจะใช้หลักการการทดสอบการออกกำลังกายที่สะท้อนถึงความสามารถในกิจกรรมหรือกีฬานั้นๆ โดยผลการทดสอบที่ได้นั้นสำคัญมากในการพัฒนาการออกกำลังกายหรือกีฬาที่เฉพาะเจาะจง    
       
         
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 28