Weight Lost
         
   
การลดน้ำหนักตัวเป็นสิ่งที่คนส่วนหนึ่งต้องการ เนื่องจากเป็นเรื่องของแฟชั่นและความนิยม แต่ในความเป็นจริงน้ำหนักตัวโดยรวมที่มากไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นต้องอ้วน เนื่องจากเครื่องชั่งน้ำหนักธรรมดาไม่ได้แยก Fat Mass และ Lean Body Mass ซึ่ง Lean Body Mass ที่รวมถึงกล้ามเนื้อ  และกระดูกเป็นต้น เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย  นอกจากกีฬาบางชนิดที่มีมาตรฐานในการแข่งขันที่ควบคุมน้ำหนัก นักกีฬาก็จะควบคุมน้ำหนักตัวเอาไว้ หรือกีฬาที่ต้องใช้ความคล่องตัวสูง ก็จะพบว่านักกีฬามีรูปร่างไม่ใหญ่เช่นกัน ฉะนั้น การลดน้ำหนักตัวโดยร่วมควรเป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มคนที่จำเป็นเท่านั้น
   
         
         
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 25