Yoga
         
         โยคะ (YOGA) หมายถึง การสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียว หะฐะโยคะ (HATHA YOGA) เป็น 1 ในสาขาโยคะทั้งหมด หะฐะโยคะ จะใช้ศิลปการบริหาร ร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เกิดความสมดุลของพลังด้านบวกและด้านลบ โยคะจึงช่วย บรรเทาและบำบัดโรคได้ หะฐะโยคะ จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนเห็นความสำคัญของ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    
           
             
             
     
ภัทรา  สปอร์ตคลับ
สมาคมส่งเสริมพัฒนาชุมชน
3531/396 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 2 ซอยแฉล้มนิมิตร 5
ถนน แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120
โทร. 02-6884794, 02-688-4795  Fax.02-6884794  Email.
Pattrasportsclub@hotmail.com
 
Current Pageid = 42